Včerejší strach : jaké to bylo mezi Čechy a Němci? : a jaké to bude--?.

Škrábek, Josef
2., rozš. vyd. Vyšehrad, 2005. 415 s.