Včelařské dřeviny a byliny.

Haragsim, Oldřich; ed. Haragsimová, Ludmila
2., upr. vyd. Grada, 2013. 200 s.