Včelařská encyklopedie.

Beránek, Vladimír; Geisler, Vladimír; Lisý, Eduard
2., přeprac. a rozš. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, . 815 s., [1] s. tb
Edice: Živočišná výroba