Väznili ich za vieru.

Čarnogurský, Ján
Pramene, 1990. 141 s.