Vazby a rozbory tkanin : Učeb. text pro 1. roč. prům. škol textilních. 1. [díl.

Hlavatý, František; Jakubec, Josef
2. vyd. SPN, 1960. 203 s.
Edice: Učební texty odb. škol