Vášnivá žena.

Henley, Virginia
České vyd. 1. Cesty, . 479 s.