Vášně a bolesti.

Wiesner, Jaroslav
Československé podniky tiskařské a vydavatelské, 1921. 174 s.