Vaskulární diagnostika a intervenční výkony.

Procházka, Václav; Čížek, Vladimír
Maxdorf, 2012. 217 s.
Edice: Jessenius