Vaříme za maminku.

Břízová, Joza
2., přeprac. vyd. Práce, 1960. 99, [2] s.