Varianta 13.

Morgan, Richard K
Vyd. 1. Triton, 2011. 535 s.
Edice: Trifid ; sv. 419