Variácie Júliusa Barča-Ivana.

Rampák, Zoltán
1. vyd. Slov. spisovateľ, 1973. 248 s.
Edice: Siluety ; Zv. 15