Vaří šéfkuchař : Úplný soubor předpisů relací Čs. televize ,, Vaří šéfkuchař".

Hejzlar, Miroslav; ed. Kudláček, Josef
1. vyd. Merkur, 1970. 172, [3] s.