Vánoční traktát o čtení knih.

Šimsa, Jaroslav
Kalich, 1991.