Vánoční ozdoby z papíru.

Toepelmann, Anita
K. Nitzsche, . 1 sv. (nestr.)