Vánoční feuilleton.

Medková, Eva; Slavíčková-Medková, Eva
[nákladem umělcovým], . 13 - [II] s.