Vánoce ve Lhotě Zálabské.

Jehlička, Pavel
Nákladem kněhkupectví B. Stýbla, 1866. 90 s.