Vandrovníček : Paměti z cesty na zkušenou : K 25let. jubileu učitelování při technolog.-průmysl. museu v Praze.

Kopecký, Hanuš
nákl. vl, . 202, 1 s., 1 l