Vám ve vlaku : literární sborník.

Jednota zaměstnanců čs. drah, 1938. 121, [III] s.