Valouchovy tabulky logaritmické.

Valouch, Miloslav
9. vyd. Jednota matematiků a fysiků, 1932. 203 s.
Edice: Učebnice ; Čís. 133