Valný sjezd národní strany svobodomyslné, konaný ve dnech 2. a 3. března 1907 v Praze.

Ed. Grégr a syn, 1907. 69 s.
Edice: Letáky národní strany svobodomyslné ; č. 2