Válka židovská. Sv. 1, Válečná předehra.

Josephus Flavius
2., dopln. vyd. (v Nakl. Svoboda 1. vyd.). Svoboda, 1990. 311 s.
Edice: Antická knihovna ; Sv. 60