Válka židovská : (O zániku bývalé říše židovské a zkáze Jerusalema.).

Josephus Flavius
Přítel lidu, . 2 sv
Edice: Knihovna "Přítele lidu" ; sv. IV