Válka skřetů.

Švandrlík, Miloslav
Naše vojsko, 2009. 134 s.