Válka : Po válce.

Renn, Ludwig; Renn, Ludwig
Naše vojsko, 2010. 397 s.