Válka rakousko-pruská 1866 v Čechách a na Moravě.

Kudr, Karel; ed. Habr, Augustin
Augustin Habr, . 2 sv