Válka prusko-rakouská r. 1866.

Chaura, Edmund; ed. Lang, Antonín M
2., doplněné vydání. A. Píša, 1902. 1, 134, 2 s., 1 obr. příl