Válka na východě : historie jednoho německého pluku 1941-1945.

Kageneck, August von
Naše vojsko ve spolupráci s nakl. Levné knihy, 2010. 189 s., [23] s. obr. příl