Válka na Balkáně v roce 1912-1913.

Srb, Adolf
Šimáček, 1913. 118, 2 s.
Edice: Matice lidu ; běh 47