Válka na Balkáně : válečné tažení Bulharska, Srbska, Řecka a Černé Hory proti Turecku.

Škatula, Emanuel
A. Svěcený, 1913. 643, 1 s.