Valigurky z Kopečka.

Křenek, Jiří; Křenek, Jiří; Křenek, Jiří; Křenek, Jiří
Blok, 1976.