Valentinovy ženy : román.

Hladík, Václav
2. vyd. Hejda & Tuček, . 234 s.; 238 s.