Váleční zločinci včera a dnes.

Volejník, Jaroslav
Svaz protifašistických bojovníků, 1965. 59 s.