Váleční zajatci vypovídají : [Kriegsgefangene sagen aus ...] : Podle úředních dokladů sestaveno z příkazu Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.

Roland, H
I. vydání. Orbis, 1943. 40-[II] s.