Válečné tajnosti pražské. Díl I.

Řehoř, Vavřinec
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1925. 270 s.