Válečné sny F. Poláka : (1884-1904).

Svoboda, František Xaver
2. vydání. J.R. Vilímek, 1920. 289 s.
Edice: Spisy F.X. Svobody ; 2