Válečné hroby ve Francii.

Fišera, Josef
Ministerstvo obrany České republiky, 2003. 64 s., xvi s. obr. příl