Válečné dějiny od úsvitu dějin až do konce světové války, čsl. Legie, boj o Těšínsko a válka na Slovensku : cyklus 24 jednohod. předn. z váleč. dějin. na vojen. akad. ve šk. roce 1937/38.

Holub, Antonín
Vojen. akad, 1937. 18 seš