Válečkové řetězy a řetězová kola.

Roušal, Václav
2., přeprac. vyd. SNTL, 1972. 170, [2] s.
Edice: Řada strojír. literatury