Válcovní program předvalků, tyčového a tvarového železa, důlních a polních kolejnic s drobným kolejivem, páskového železa, váleného drátu, nosníků I, želez a želez podlažnicových.

Vyd. 1937. Prodejna sdružených československých železáren akc. spol, 1937. 208 s.