Válcování ocelových pásů za studena : Určeno [také] stud. na stř. a vys. školách.

Wiesner, František
3., zcela přeprac. vyd. SNTL, 1976. 310, [1] s.
Edice: Řada hutnické lit