Válčení a válečné hry v obrázcích našich předků ze XVI. stol.

Sommer, Štěpán
Miloš Svitavský, 1936. [IV] s.