Valašské pohádky.

Nečas, Jaroslav
První vydání. Melantrich, 1948. 193-[III] s.