Vademecum zahraničních farmaceutických přípravků registrovaných v ČSFR.

Švihovec, Jan; Elis, Jiří
[3., přeprac. a dopl. vyd.]. Avicenum, . S. 807-1256