Vademecum zahraničních farmaceutických přípravků registrovaných v ČSFR. I. svazek, A - N.

Švihovec, Jan; Elis, Jiří
3., přeprac. a dopl. vyd. Avicenum], . 806 s.