Vademecum : úvahy pro kněžské triduum : kněžím - spolubratřím.

Rybák, Josef
Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1929. 131 s.