Vademecum medici.

ed. Dieška, Dionýz; ed. Holomáň, Karol; ed. Menkyna, Radko; ed. Bárdoš, Augustín
Vyd. 1. Vydavateľstvo Osveta, 1972. 1289 s.