Vácslava Březana Život Petra Voka z Rosenberka.

Březan, Václav; ed. Mareš, František
V kommissí Frant. Řivnáče, 1880.
Edice: Spisy musejní ; č. 151