Václavkova Olomouc 1964 : [Sborník] : k soudobé problematice zlidovělých písní.

ed. Dvořák, Jaromír; ed. Smetana, Robert
1. vyd. Profil, . 222 s., [18] s. obr. příl
Edice: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica ; Supplementum 10