Václava Pazourka Nauka o zboží pro veřejné školy obchodní. Díl I, Zboží neústrojné.

Pazourek, Václav; ed. Markes, Petr
Vydání sedmé, přepracované. Česká grafická Unie, 1930. 203 s.