Václava Kleycha zpráva o vynálezu knihtisku z roku 1734.

Dolenský, Antonín
Odborná škola pro učně živnosti knihtiskařské, 1932. 32 s.